shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0414.239.884
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 26 november 2019
Begindatum:2 mei 1974
Naam:BUIJS VLAANDEREN PLEISTERWERKEN
Naam in het Nederlands, sinds 29 december 2005
Adres van de zetel: Driemasterstraat 72 Stratenplan
9000 Gent
Sinds 1 juli 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 2 mei 1974
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Vaste vertegenwoordiger Van Drom ,  Geert  (0544.480.202)   Sinds 16 september 2016
Vaste vertegenwoordiger Van de Walle ,  Steven  (0650.885.737)   Sinds 16 september 2016
Zaakvoerder (2)0544.480.202   Sinds 16 september 2016
Zaakvoerder (2)0650.885.737   Sinds 16 september 2016
Curator (aanstelling door rechtbanken) Gesquière ,  Matthias  Sinds 26 november 2019
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Vrijstelling niet - KMO
Sinds 25 maart 2014
Vrijstelling
Sinds 25 maart 2014
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 mei 1978
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.310  -  Stukadoorswerk
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug