shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0414.322.929
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 juli 1974
Begindatum:1 juli 1974
Naam:W. VANDERSTRAETEN - VERHAEGHE
Naam in het Nederlands, sinds 31 juli 1990
Adres van de zetel: Meensesteenweg(Bis) 96
8501 Kortrijk
Sinds 16 juni 1994
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 1 juli 1974
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Pauwels ,  Frank  Sinds 31 mei 1994
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Garagehouder hersteller
Sinds 11 januari 1996
 
Handelaar in tweedehandse autovoertuigen
Sinds 17 oktober 1996
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 11 januari 1996
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 1974
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 1974
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  49.420  -  Verhuisbedrijven
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  37.000  -  Afvalwaterafvoer
Sinds 17 oktober 2016
Btw 2008  81.290  -  Andere reinigingsactiviteiten
Sinds 17 oktober 2016
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  49.420 -  Verhuisbedrijven
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug