shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0414.510.593
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 8 augustus 1974
Begindatum:8 augustus 1974
Naam:Bouwkantoor Danneels
Naam in het Nederlands, sinds 13 december 2019
Adres van de zetel: Sint-Baafskerkstraat 1 Stratenplan
8200 Brugge
Sinds 1 juli 2008
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 27 juni 1980
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder 0870.832.643   Sinds 1 januari 2005
Bestuurder 0873.468.073   Sinds 1 mei 2005
Vaste vertegenwoordiger Danneels ,  Pascal  (0870.832.643)   Sinds 1 januari 2005
Vaste vertegenwoordiger Danneels ,  Katty  (0873.468.073)   Sinds 1 mei 2005
Gedelegeerd bestuurder 0870.832.643   Sinds 13 december 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Aannemer van metsel-en betonwerken
Sinds 30 juni 2005
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 20 januari 2005
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 1980
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 november 1974
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 262.500 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug