shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0414.794.368
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 14 november 1974
Begindatum:14 november 1974
Naam:AVERY DENNISON BELGIE
Naam in het Nederlands, sinds 18 april 1998
Adres van de zetel: Tieblokkenlaan 1
2300 Turnhout
Sinds 1 januari 1978
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 17 augustus 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Bayle ,  Fabrice  Sinds 25 april 2023
Bestuurder Rodriguez Quintana ,  Mariana  Sinds 23 mei 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1975
Onderworpen aan btw
Sinds 1 maart 1975
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
Verdeler van medische hulpmiddelen (wet 15/12/2013)
Sinds 10 november 2010
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  17.290  -  Vervaardiging van andere artikelen van papier of karton
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  22.290 -  Vervaardiging van andere producten van kunststof
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0429.067.028 (AVERY DENNISON COORDINATION CENTER)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 29 juli 2016
0871.656.450 (AVERY DENNISON FINANCE BELGIUM)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 29 juli 2016
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug