shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0415.004.602
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 28 januari 1975
Begindatum:28 januari 1975
Naam:SNICK
Naam in het Nederlands, sinds 24 januari 1990
Adres van de zetel: Lieverstedestraat 10
8020 Oostkamp
Sinds 1 augustus 2001
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 28 januari 1975
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Snick ,  Bruce  Sinds 1 januari 2018
Zaakvoerder (2) Snick ,  Dirk  Sinds 5 februari 1980
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Aann.van zinkw en met.dakbedek.van gebouwen
Sinds 20 maart 1980
 
Installateur frigorist
Sinds 30 maart 2018
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 31 maart 2018
Vrijstelling
Sinds 31 maart 2018
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 30 maart 2018
 
Elektrotechniek
Sinds 30 maart 2018
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1975
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juni 1975
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 30 maart 2018
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 30 maart 2018
Beroepsbekwaamheid installateur-frigorist
Sinds 30 maart 2018
Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  43.222 -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug