shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0415.196.226
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 17 juli 1975
Begindatum:17 juli 1975
Naam:Aannemersbedrijf Gebrs Heusschen BV
Taal van de naam niet gespecifieerd, sinds 17 juli 1975
Adres van de zetel: Raadhuisplein 4 Stratenplan
6267CW Cadier en Reer
Nederland
Sinds 21 augustus 2015
Telefoonnummer:
0031 4340 72187 Sinds 21 augustus 2015(1)
Faxnummer:
0031 4340 72892 Sinds 21 augustus 2015(1)
E-mail:
info@aannemerheusschen.nlSinds 21 augustus 2015(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Buitenlandse entiteit
Sinds 21 augustus 2015
Aantal vestigingseenheden (VE): 0
 
 
Functies
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 4 september 2015
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 4 september 2015
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug