shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0415.521.472
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 19 november 1975
Begindatum:19 november 1975
Naam:BRABO
Naam in het Nederlands, sinds 19 november 1975
Adres van de zetel: Vlaamsekaai 90 Stratenplan
2000 Antwerpen
Sinds 28 juni 1991
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 19 november 1975
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Maes ,  Karin  Sinds 1 januari 2020
Bestuurder Van Kerckhoven ,  Paul  Sinds 1 februari 1990
Bestuurder Viskens ,  Nancy  Sinds 27 december 2010
Gedelegeerd bestuurder Van Kerckhoven ,  Paul  Sinds 13 december 2010
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Installateur in centrale verwarming
Sinds 6 december 2002
 
Aannemer van metsel-en betonwerken
Sinds 23 april 2007
 
Elektrotechnisch installateur
Sinds 6 december 2002
 
Sanitair installateur - loodgieter
Sinds 6 december 2002
 
Install.van verwarming met gas met individuele toestellen
Sinds 6 december 2002
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 23 april 2007
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 14 oktober 1985
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 1976
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Erkenning als aannemer van werken
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  41.101  -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  41.101 -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 840.000 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug