shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0416.401.105
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 15 september 1976
Begindatum:15 september 1976
Naam:ROOF TECHNOLOGY & SOLUTIONS
Naam in het Nederlands, sinds 13 maart 2007
Afkorting: RT&S
Naam in het Nederlands, sinds 13 maart 2007
Adres van de zetel: Wijngaardveld 29 Stratenplan
9300 Aalst
Sinds 8 maart 2007
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 15 september 1976
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Vaste vertegenwoordiger Vanlaethem ,  Filip  (0871.272.113)   Sinds 1 april 2011
Zaakvoerder (2)0871.272.113   Sinds 1 april 2011
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Aann.van zinkw en met.dakbedek.van gebouwen
Sinds 26 april 2007
 
Aann.van niet-metalen dakbedekkingen van gebouwen
Sinds 26 april 2007
 
Aann.voor het waterdichtmaken van bouwwerken
Sinds 26 april 2007
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 april 2007
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 oktober 1976
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Erkenning als aannemer van werken
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  43.910 -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug