shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0417.036.058
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 15 januari 1977
Begindatum:15 januari 1977
Naam:GEBROEDERS BOECKX
Naam in het Nederlands, sinds 15 januari 1977
Adres van de zetel: Limberg 2A
2230 Herselt
Sinds 11 februari 1993
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 15 januari 1977
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Beirsmans ,  Heidi  Sinds 5 oktober 2022
Bestuurder Verbraken ,  Jan  Sinds 5 oktober 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Installateur in centrale verwarming
Sinds 26 juni 2000
 
Elektrotechnisch installateur
Sinds 15 mei 2000
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 15 mei 2000
 
Detail handel
Sinds 1 september 1997
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 22 september 1987
Onderworpen aan btw
Sinds 1 mei 1977
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  61.200  -  Draadloze telecommunicatie
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  43.222 -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug