shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0417.081.192
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 15 maart 1977
Begindatum:15 maart 1977
Naam:Plafonneer-, sierpleister- en chapewerken Joos - Weyland
Naam in het Nederlands, sinds 15 maart 1977
Afkorting: Joos - Weyland
Naam in het Nederlands, sinds 15 maart 1977
Adres van de zetel: St.-Luciastraat 14
2490 Balen
Sinds 8 september 2003
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 15 maart 1977
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Vaste vertegenwoordiger Joos ,  Danny  (0842.080.952)   Sinds 24 december 2011
Zaakvoerder (2)0842.080.952   Sinds 24 december 2011
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Aannemer plafonneerder-cementwerker
Sinds 18 juli 2006
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 18 juli 2006
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 18 augustus 1987
Onderworpen aan btw
Sinds 1 mei 1977
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.310  -  Stukadoorswerk
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  43.310 -  Stukadoorswerk
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug