shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0417.198.780
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 28 april 1977
Begindatum:28 april 1977
Naam:G4S AVIATION SECURITY
Naam in het Nederlands, sinds 17 juni 2009
Adres van de zetel: Picardstraat 7   bus 100
1000 Brussel
Sinds 1 december 2020
Telefoonnummer:
027581200 Sinds 7 oktober 2021
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 17 juni 2009
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Bourgois ,  Bruin  Sinds 18 januari 2021
Bestuurder Charlet ,  Hugo  Sinds 1 december 2021
Bestuurder Engels ,  Ronald  Sinds 7 maart 2018
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 12 januari 2011
Vrijstelling
Sinds 12 januari 2011
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2011
Onderworpen aan btw
Sinds 1 september 1991
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 12 januari 2011
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  80.100  -  Particuliere beveiliging
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  80.100 -  Particuliere beveiliging
Sinds 1 januari 2011
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 251.000,00 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug