shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0417.881.344
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 30 december 1977
Begindatum:30 december 1977
Naam:GOSSEYE
Naam in het Nederlands, sinds 21 februari 1991
Adres van de zetel: Saint-Sauveurstraat 1
9600 Ronse
Sinds 30 december 1977
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 21 februari 1991
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0848.516.903   Sinds 12 mei 2022
Vaste vertegenwoordiger Gosseye ,  Patrick  (0848.516.903)   Sinds 12 mei 2022
Gedelegeerd bestuurder 0848.516.903   Sinds 12 mei 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Installateur frigorist
Sinds 4 mei 2012
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 4 mei 2012
Vrijstelling
Sinds 4 mei 2012
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 4 mei 2012
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 4 mei 2012
 
Elektrotechniek
Sinds 4 mei 2012
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1978
Onderworpen aan btw
Sinds 1 maart 1978
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 4 mei 2012
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 4 mei 2012
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 4 mei 2012
Beroepsbekwaamheid installateur-frigorist
Sinds 4 mei 2012
Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  47.540  -  Detailhandel in elektrische huishoudapparaten in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.222 -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 74.368,05 EUR
Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug