shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0417.905.395
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 17 januari 1978
Begindatum:17 januari 1978
Naam:AZURA
Naam in het Frans, sinds 18 juni 2007
Adres van de zetel: Haachtsesteenweg 1739   bus 1
1130 Brussel
Sinds 13 augustus 2003
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 28 maart 1985
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Pinte ,  Philippe  Sinds 15 juni 2015
Vaste vertegenwoordiger Pinte ,  Philippe  (0423.278.504)   Sinds 28 juni 2016
Gedelegeerd bestuurder 0423.278.504   Sinds 28 juni 2016
Gedelegeerd bestuurder Pinte ,  Philippe  Sinds 15 juni 2015
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 10 februari 2010
Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 1978
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  25.110  -  Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan
Sinds 25 mei 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.320 -  Schrijnwerk
Sinds 10 februari 2010
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 309.973,38 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug