shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0418.846.295
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 24 oktober 1978
Begindatum:24 oktober 1978
Naam:TOUARTUBE
Naam in het Frans, sinds 24 oktober 1978
Afkorting: T.A.T.
Naam in het Frans, sinds 7 maart 1987
Adres van de zetel: Menenstraat 406
7700 Mouscron
Sinds 1 januari 2019(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 23 januari 1988
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0698.693.671   Sinds 12 juli 2018
Vaste vertegenwoordiger Jonckheere ,  Steven  (0698.693.671)   Sinds 12 juli 2018
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 14 oktober 2019
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 24 oktober 1978
Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 1979
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  25.110  -  Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  29.202  -  Vervaardiging van aanhangwagens, caravans en opleggers
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  33.110  -  Reparatie van producten van metaal
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  45.194  -  Handel in aanhangwagens, opleggers en caravans
Sinds 23 november 2011
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  25.110 -  Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 4.400.000,00 BEF
Jaarvergadering februari
Einddatum boekjaar 30 september
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1) De wijziging die aan het adres werd aangebracht is puur technisch en dit omwille van een verandering in de gebruikte codes voor de adresgegevens.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug