shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0418.388.120
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 24 mei 1978
Begindatum:24 mei 1978
Naam:ACCOUNTANTSKANTOOR THEYSKENS-OPDENAKKER
Naam in het Nederlands, sinds 14 augustus 2000
Afkorting: ACC.THEYSKENS-OPDENAKKER
Naam in het Nederlands, sinds 14 november 2023
Adres van de zetel: Lazarijstraat 101
3294 Diest
Sinds 23 januari 1990
Telefoonnummer:
013337176 Sinds 23 januari 1990(1)
Faxnummer:
013337246 Sinds 23 januari 1990(1)
E-mail:
info@theyskens.beSinds 23 januari 1990(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 14 november 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Opdenakker ,  Marie  Sinds 14 november 2023
Persoon belast met dagelijks bestuur Opdenakker ,  Marie  Sinds 14 november 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 18 april 1983
Onderworpen aan btw
Sinds 1 augustus 1978
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Gecertificeerd belastingadviseur of gecertificeerd (fiscaal) accountant
Sinds 30 september 2020
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  69.202  -  Boekhouders en boekhouders-fiscalisten
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  69.201 -  Accountants en belastingconsulenten
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug