shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0418.488.583
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 juni 1978
Begindatum:1 juni 1978
Naam:BOUWWERKEN JACOBS EN LOIX
Naam in het Nederlands, sinds 1 juni 1978
Adres van de zetel: Pleinstraat 56 Stratenplan
3570 Alken
Sinds 23 februari 2000
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 1 juni 1978
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Loix ,  Patrick  Sinds 23 februari 2000
Zaakvoerder (2) Luyck ,  Martine  Sinds 23 februari 2000
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 23 februari 2010
Vrijstelling
Sinds 23 februari 2010
Ruwbouw
Sinds 23 februari 2010
 
Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten
Sinds 23 februari 2010
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 23 februari 2010
 
Algemeen aannemer
Sinds 23 februari 2010
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 augustus 1978
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 september 1978
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Erkenning als aannemer van werken
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug