shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0418.526.789
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 17 juli 1978
Begindatum:17 juli 1978
Naam:De Plataan
Naam in het Nederlands, sinds 30 januari 1993
Adres van de zetel: Herenthout(HA) 115
9450 Haaltert
Sinds 1 september 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 23 december 2011
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Roelandt ,  Denise  Sinds 6 januari 2009
Bestuurder Van Impe ,  Herman  Sinds 26 december 2000
Gedelegeerd bestuurder Van Impe ,  Herman  Sinds 26 december 2000
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 september 1978
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  69.202  -  Boekhouders en boekhouders-fiscalisten
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  47.620  -  Detailhandel in kranten en kantoorbehoeften in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 370.000,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0419.902.112 (Compuserve)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 29 januari 1993
0427.896.001 (Roelandt Immoleasing)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 29 januari 1993
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0419.902.112 (Compuserve)   sinds 29 januari 1993
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0427.896.001 (Roelandt Immoleasing)   sinds 29 januari 1993
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug