shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0418.635.271
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 7 juni 1978
Begindatum:7 juni 1978
Naam:BOUWWERKEN VERMEIREN
Naam in het Nederlands, sinds 7 juni 1978
Adres van de zetel: Deurnevoetweg 2
2900 Schoten
Sinds 4 oktober 1995
Telefoonnummer:
036588789 Sinds 4 oktober 1995(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
marianne@bouwwerken-vermeiren.beSinds 4 oktober 1995(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 15 december 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0543.607.301   Sinds 15 oktober 2020
Bestuurder 0649.828.437   Sinds 1 januari 2020
Vaste vertegenwoordiger Van Aperen ,  Francis  (0543.607.301)   Sinds 15 oktober 2020
Vaste vertegenwoordiger Van Aperen ,  Maria  (0649.828.437)   Sinds 1 januari 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Vrijstelling niet - KMO
Sinds 8 november 2010
Vrijstelling
Sinds 8 november 2010
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 1978
Onderworpen aan btw
Sinds 1 oktober 1978
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.110  -  Slopen
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 550.000,00 EUR
Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug