shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0418.949.037
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 20 december 1978
Begindatum:20 december 1978
Naam:Luxaflex Belgium
Naam in het Nederlands, sinds 31 maart 2004
Commerciële Naam:Ameubla
Naam in het Nederlands, sinds 31 maart 2004
Adres van de zetel: Dirk Martensstraat 3
8200 Brugge
Sinds 20 december 1978
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 20 december 1978
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder HASSING ,  FREDERIKUS  Sinds 1 mei 2017
Bestuurder Taveirne ,  Christ  Sinds 27 mei 2021
Gedelegeerd bestuurder Taveirne ,  Christ  Sinds 27 mei 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1979
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1979
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  32.990  -  Overige industrie, n.e.g.
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  25.120 -  Vervaardiging van metalen deuren en vensters
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 250.000,00 BEF
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0419.057.222 (Ameublimmo)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 23 augustus 1995
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0419.057.222 (Ameublimmo)   sinds 23 augustus 1995
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug