shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0418.975.563
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 11 december 1978
Begindatum:11 december 1978
Naam:Bouwwerken Meeuwesen
Naam in het Nederlands, sinds 11 december 1978
Adres van de zetel: Bredaseweg 11
2322 Hoogstraten
Sinds 29 mei 1981
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 29 juni 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Bruynen ,  Elisa  Sinds 29 juni 2020
Bestuurder Meeuwesen ,  Kris  Sinds 29 juni 2020
Zaakvoerder (1) Meeuwesen ,  Kris  Sinds 3 augustus 2005
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 4 april 2013
 
Ruwbouw
Sinds 4 april 2013
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 4 april 2013
 
Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten
Sinds 4 april 2013
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 4 april 2013
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 4 april 2013
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 4 april 2013
 
Eindafwerking (schilderen en behangen)
Sinds 4 april 2013
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 4 april 2013
 
Elektrotechniek
Sinds 4 april 2013
 
Algemeen aannemer
Sinds 4 april 2013
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1979
Onderworpen aan btw
Sinds 1 maart 1979
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 4 april 2013
Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 4 april 2013
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 4 april 2013
Beroepsbekwaamheid tegel-,marmer- en natuursteenactiviteiten
Sinds 4 april 2013
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 4 april 2013
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 4 april 2013
Beroepsbekwaamheid eindafwerking in de bouwsector
Sinds 4 april 2013
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 4 april 2013
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 4 april 2013
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 4 april 2013
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 januari 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2018
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug