shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0419.129.872
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 9 februari 1979
Begindatum:9 februari 1979
Naam:GARAGE VANDECASTEELE
Naam in het Nederlands, sinds 9 februari 1979
Adres van de zetel: Kuurnsesteenweg(Kor) 107
8500 Kortrijk
Sinds 30 juli 1997
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 18 oktober 1991
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 7 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Garagehouder hersteller
Sinds 12 december 1996
 
Handelaar in tweedehandse autovoertuigen
Sinds 12 december 1996
 
Carrossier-hersteller
Sinds 12 december 1996
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 12 december 1996
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 maart 1979
Onderworpen aan btw
Sinds 1 maart 1979
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  45.113  -  Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  45.201  -  Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  45.204  -  Carrosserieherstelling
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  45.320  -  Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  45.113 -  Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 62.000,00 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0428.274.596 (GARAGE VANDECASTEELE - VERKOOPKANTOOR)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 21 juni 1991
0428.274.596 (GARAGE VANDECASTEELE - VERKOOPKANTOOR)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 12 juli 1991
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0428.274.596 (GARAGE VANDECASTEELE - VERKOOPKANTOOR)   sinds 12 juli 1991
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug