shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0419.470.560
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 26 april 1979
Begindatum:26 april 1979
Naam:Versim
Naam in het Nederlands, sinds 26 april 1979
Adres van de zetel: Karreweg 13
9810 Nazareth
Sinds 18 augustus 2014
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 26 april 1979
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0885.907.631   Sinds 19 september 2019
Bestuurder De Jaeger ,  Stefaan  Sinds 19 september 2019
Vaste vertegenwoordiger De Jaeger ,  Geert  (0885.907.631)   Sinds 19 september 2019
Gedelegeerd bestuurder De Jaeger ,  Stefaan  Sinds 19 september 2019
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 september 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 5 november 2014
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  49.420  -  Verhuisbedrijven
Sinds 18 augustus 2014
Btw 2008  49.410  -  Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
Sinds 18 augustus 2014
Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 18 augustus 2014
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 80.000,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0401.058.871 (Verco-Versichele)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 15 juli 1992
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0419.397.613 (VERSIBAT)   sinds 15 juli 1992
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug