shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0419.491.841
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 2 juni 1979
Begindatum:2 juni 1979
Naam:Installatie van Verwarming en Conditionering en Sanitair
Naam in het Nederlands, sinds 2 juni 1979
Afkorting: Inverco
Naam in het Nederlands, sinds 2 juni 1979
Adres van de zetel: Schaapveld (STG) 22
9200 Dendermonde
Extra adresinfo: industrieterrein hoogveld zone G1
Sinds 2 februari 2015
Telefoonnummer:
052342381 Sinds 2 februari 2015(1)
Faxnummer:
052550656 Sinds 2 februari 2015(1)
E-mail:
info@inverconv.beSinds 2 februari 2015(1)
Webadres:
www.inverconv.be Sinds 2 februari 2015(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 21 april 1994
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0479.000.252   Sinds 20 juni 2011
Bestuurder Pensis ,  Sylvie  Sinds 31 maart 2017
Vaste vertegenwoordiger Vierendeels ,  Franky  (0479.000.252)   Sinds 20 juni 2011
Gedelegeerd bestuurder 0479.000.252   Sinds 20 juni 2011
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 20 februari 2015
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 20 februari 2015
 
Elektrotechniek
Sinds 20 februari 2015
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 8 september 2004
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 1979
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 20 februari 2015
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 20 februari 2015
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 20 februari 2015
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  43.222 -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 62.000,00 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug