shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0419.703.756
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 7 september 1979
Begindatum:7 september 1979
Naam:BOUWBEDRIJF PEETERS - DE KEERSMAEKER
Naam in het Nederlands, sinds 7 september 1979
Afkorting: BOUWBEDRIJF P.D.K.
Naam in het Nederlands, sinds 7 september 1979
Adres van de zetel: Kambalastraat 16
2030 Antwerpen
Extra adresinfo: Houtdok Noordkaai, Haven 26
Sinds 1 juli 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 7 september 1979
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 8 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 25 oktober 2016
Vrijstelling
Sinds 25 oktober 2016
Ruwbouw
Sinds 25 oktober 2016
Vrijstelling
Sinds 25 oktober 2016
Algemeen aannemer
Sinds 25 oktober 2016
Vrijstelling
Sinds 25 oktober 2016
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 oktober 1979
Onderworpen aan btw
Sinds 1 oktober 1979
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 25 januari 2012
Btw 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 550.000,00 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 december 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug