shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0419.832.331
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 29 oktober 1979
Begindatum:29 oktober 1979
Naam:NAERT EN ZOON
Naam in het Nederlands, sinds 29 december 2009
Adres van de zetel: Hof ter Weze 24
8800 Roeselare
Sinds 15 januari 2001
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 20 december 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Serruys ,  Ann  Sinds 1 mei 2022
Vaste vertegenwoordiger Naert ,  Kristof  (0478.822.682)   Sinds 1 juni 2007
Zaakvoerder (1)0478.822.682   Sinds 1 juni 2007
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Installateur frigorist
Sinds 10 mei 2017
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 14 november 2014
Vrijstelling
Sinds 14 november 2014
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 10 mei 2017
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 10 mei 2017
 
Elektrotechniek
Sinds 10 mei 2017
 
Algemeen aannemer
Sinds 10 mei 2017
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 oktober 1979
Onderworpen aan btw
Sinds 1 december 1979
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 14 november 2014
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 10 mei 2017
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 10 mei 2017
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 10 mei 2017
Beroepsbekwaamheid installateur-frigorist
Sinds 14 november 2014
Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 28 mei 2012
Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 28 mei 2012
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  43.222 -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug