shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0419.928.737
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 29 november 1979
Begindatum:29 november 1979
Naam:DE KEYSER RUDY WOOD INDUSTRY
Naam in het Nederlands, sinds 28 maart 2003
Adres van de zetel: Korte Lozanastraat 28
2018 Antwerpen
Sinds 15 februari 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 31 december 2002
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder De Keyser ,  Bart  Sinds 28 maart 2003
Bestuurder De Keyser ,  Rudy  Sinds 28 maart 2003
Bestuurder Robert ,  Sonja  Sinds 5 februari 2016
Gedelegeerd bestuurder De Keyser ,  Rudy  Sinds 28 maart 2003
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Aannemer schrijnwerker-timmerman
Sinds 1 januari 1985
 
Aannemer van metsel-en betonwerken
Sinds 1 januari 1980
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 15 september 2017
Vrijstelling
Sinds 15 september 2017
Ruwbouw
Sinds 15 september 2017
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 15 september 2017
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 15 september 2017
 
Algemeen aannemer
Sinds 15 september 2017
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 december 1979
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1980
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 15 september 2017
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 15 september 2017
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 15 september 2017
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 15 september 2017
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  16.100  -  Zagen en schaven van hout
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  16.230 -  Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 63.161,49 EUR
Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 

Linken tussen entiteiten

0459.678.050 (D.K. INVEST)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 5 februari 2016
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug