shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0419.965.458
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 21 december 1979
Begindatum:21 december 1979
Naam:D.D.G.
Naam in het Nederlands, sinds 21 december 1979
Adres van de zetel: Kolonel Begaultlaan 43   bus 2
3012 Leuven
Sinds 1 oktober 1990
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 21 december 1979
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0806.742.664   Sinds 2 juni 2009
Bestuurder De Glas ,  Daan  Sinds 1 juli 1997
Bestuurder De Glas ,  Yves  Sinds 2 november 2004
Persoon belast met dagelijks bestuur 0806.742.664   Sinds 23 oktober 2019
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1980
Onderworpen aan btw
Sinds 22 januari 1980
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  25.300  -  Vervaardiging van stoomketels, exclusief warmwaterketels voor centrale verwarming
Sinds 21 mei 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  25.720 -  Vervaardiging van hang- en sluitwerk
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 62.000,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug