shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0420.543.795
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 27 juni 1980
Begindatum:27 juni 1980
Naam:Del’haye Dakafdichtingen
Naam in het Nederlands, sinds 9 november 2023
Adres van de zetel: Ropswalle 24
8930 Menen
Sinds 24 november 2004
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 9 november 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0863.285.053   Sinds 9 november 2023
Bestuurder 0863.285.548   Sinds 9 november 2023
Vaste vertegenwoordiger Del'haye ,  Benny  (0863.285.053)   Sinds 30 januari 2004
Vaste vertegenwoordiger Del'haye ,  Anneke  (0863.285.548)   Sinds 30 januari 2004
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Installateur in centrale verwarming
Sinds 24 augustus 2007
 
Sanitair installateur - loodgieter
Sinds 24 augustus 2007
 
Install.van verwarming met gas met individuele toestellen
Sinds 24 augustus 2007
 
Aann.van zinkw en met.dakbedek.van gebouwen
Sinds 24 augustus 2007
 
Aann.voor het waterdichtmaken van bouwwerken
Sinds 24 augustus 2007
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 22 mei 2007
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 1980
Onderworpen aan btw
Sinds 1 september 1980
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.910 -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering november
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug