shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0421.417.884
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 10 maart 1981
Begindatum:10 maart 1981
Naam:CELSIOR
Naam in het Nederlands, sinds 17 oktober 2012
Adres van de zetel: Harelbeekstraat(Z) 104A
8550 Zwevegem
Sinds 30 maart 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 27 december 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Van den Abeele ,  Philippe  Sinds 27 december 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 31 mei 2018
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 31 mei 2018
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 16 januari 1984
Onderworpen aan btw
Sinds 1 mei 1981
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 31 mei 2018
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 31 mei 2018
Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  28.120  -  Vervaardiging van hydraulische apparatuur
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  28.250  -  Vervaardiging van machines en apparaten voor de koeltechniek en de klimaatregeling, voor niet-huishoudelijk gebruik
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  46.693  -  Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  46.742 -  Groothandel in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0887.601.765 (UNIWET)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 maart 2019
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug