shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0421.855.770
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 31 augustus 1981
Begindatum:31 augustus 1981
Naam:OVERZEESE PLANNING EN CONSTRUCTIE EUROPE
Naam in het Nederlands, sinds 31 augustus 1981
Afkorting: O.P.C. EUROPE
Naam in het Nederlands, sinds 31 augustus 1981
Adres van de zetel: Dorpsstraat 4 Stratenplan
8420 De Haan
Sinds 7 november 1991
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 31 augustus 1981
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 6 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 21 september 2012
Vrijstelling
Sinds 21 september 2012
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 september 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 september 2012
BTW 2008  68.201  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
Sinds 1 september 2012
BTW 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 1 september 2012
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 62.000 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug