shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0422.243.374
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 14 december 1981
Begindatum:14 december 1981
Naam:SPIRA
Naam in het Nederlands, sinds 2 december 2009
Adres van de zetel: Leuvensesteenweg 94
1800 Vilvoorde
Sinds 18 oktober 1988
Telefoonnummer:
02/2578833 Sinds 18 oktober 1988(1)
Faxnummer:
02/2523673 Sinds 18 oktober 1988(1)
E-mail:
finance@spira.beSinds 18 oktober 1988(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 30 maart 1984
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Vlaminck ,  Marcel  Sinds 30 maart 1984
Gedelegeerd bestuurder Vlaminck ,  Marcel  Sinds 30 maart 1984
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1982
Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 1982
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  24.100  -  Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  25.120 -  Vervaardiging van metalen deuren en vensters
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 100.000,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0400.408.476 (Spira)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 2 december 2009
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug