shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0422.510.026
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 8 februari 1982
Begindatum:8 februari 1982
Naam:Transicom
Naam in het Frans, sinds 8 februari 1982
Adres van de zetel: Keltenlaan 20   bus 9
1040 Etterbeek
Sinds 6 november 2010
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 29 juni 1988
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Bonaert ,  Chantal  Sinds 2 februari 2024
Bestuurder de Dorlodot ,  Gontran  Sinds 2 februari 2024
Bestuurder de Dorlodot ,  Marie  Sinds 2 februari 2024
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 juni 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  69.201  -  Accountants en belastingconsulenten
Sinds 1 juni 2012
Btw 2008  52.100  -  Opslag in koelpakhuizen en overige opslag
Sinds 1 juni 2012
Btw 2008  52.249  -  Overige vrachtbehandeling, exclusief in zeehavens
Sinds 1 juni 2012
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 2.500.000,00 BEF
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug