shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0422.672.748
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 26 april 1982
Begindatum:26 april 1982
Naam:SENEC
Naam in het Nederlands, sinds 14 juni 2016
SENEC
Naam in het Frans, sinds 14 juni 2016
Adres van de zetel: Ruisbroekse Steenweg 85
1190 Vorst
Sinds 5 juni 2001
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 26 april 1982
Aantal vestigingseenheden (VE): 8  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder De Smet ,  Jan  Sinds 25 juni 2020
Bestuurder Pfyffer ,  Christoph  Sinds 1 februari 2021
Bestuurder Van Wesemael ,  Mirella  Sinds 1 juli 2021
Gedelegeerd bestuurder Pfyffer ,  Christoph  Sinds 1 februari 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Vrijstelling niet - KMO
Sinds 27 maart 2015
Vrijstelling
Sinds 27 maart 2015
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juni 1982
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juni 1982
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.222 -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 3.307.000,00 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0442.568.834 (ETABLISSEMENTS GUY PETIT)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 27 september 2007
0405.831.667 (Senec)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 28 juni 1988
0407.740.983 (Confort Multi Services)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 28 maart 2003
0453.182.713 (SENERCOM)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 28 maart 2003
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0405.831.667 (Senec)   sinds 28 juni 1988
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0407.740.983 (Confort Multi Services)   sinds 28 maart 2003
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0453.182.713 (SENERCOM)   sinds 28 maart 2003
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug