shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0422.764.305
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 20 april 1982
Begindatum:20 april 1982
Naam:ENTREPRISE DE TOITURE D.I.M.
Naam in het Frans, sinds 1 oktober 2002
Adres van de zetel: Goffartstraat 71
1050 Elsene
Sinds 17 november 1994
Telefoonnummer:
02/647.74.28 Sinds 17 november 1994(1)
Faxnummer:
02/644.39.51 Sinds 17 november 1994(1)
E-mail:
info@toituredim.beSinds 17 november 1994(1)
Webadres:
www.toituredim.be Sinds 17 november 1994(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 29 juni 2001
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Bountzouklis ,  Dimitrios  Sinds 21 december 2023
Bestuurder Bountzouklis ,  Nicolas  Sinds 21 december 2023
Gedelegeerd bestuurder Bountzouklis ,  Dimitrios  Sinds 21 december 2023
Gedelegeerd bestuurder Bountzouklis ,  Nicolas  Sinds 21 december 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 25 juli 2014
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 25 juli 2014
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 25 juli 2014
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 2 november 1992
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 1982
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 25 juli 2014
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 25 juli 2014
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 25 juli 2014
Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  46.900  -  Niet-gespecialiseerde groothandel
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  43.910 -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 62.000,00 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0457.094.583 (ISO - ETANCHE)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 29 juni 2001
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug