shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0422.967.708
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 3 september 1982
Begindatum:3 september 1982
Naam:A&A
Naam in het Nederlands, sinds 28 augustus 2009
Adres van de zetel: Handelsstraat 86 Stratenplan
1840 Londerzeel
Sinds 3 juli 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 3 september 1982
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Albrecht ,  Erwin  Sinds 28 augustus 2009
Bestuurder Albrecht ,  Walter  Sinds 28 augustus 2009
Gedelegeerd bestuurder Albrecht ,  Erwin  Sinds 28 augustus 2009
Gedelegeerd bestuurder Albrecht ,  Walter  Sinds 28 augustus 2009
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Aannemer schrijnwerker-timmerman
Sinds 28 januari 1997
 
Aannemer van metsel-en betonwerken
Sinds 28 januari 1997
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 28 januari 1997
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 3 september 1982
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  68.203  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
Sinds 28 januari 2012
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 10.000.000 BEF
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug