shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0422.980.772
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 11 augustus 1982
Begindatum:11 augustus 1982
Naam:ACCOUNTANCY AND TAX SERVICES
Naam in het Nederlands, sinds 16 maart 1989
Afkorting: A and T SERVICES
Naam in het Nederlands, sinds 16 maart 1989
Adres van de zetel: Nederkouter 124
9000 Gent
Sinds 19 december 2002
Telefoonnummer:
09/223.84.50 Sinds 1 januari 2000(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@atservices.beSinds 1 januari 2010(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 15 maart 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0752.985.660   Sinds 15 maart 2021
Bestuurder 0861.729.885   Sinds 15 maart 2021
Vaste vertegenwoordiger Sichien ,  Daan  (0752.985.660)   Sinds 15 maart 2021
Vaste vertegenwoordiger De Schryver ,  Arnaud  (0861.729.885)   Sinds 15 maart 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 september 2009
Onderworpen aan btw
Sinds 1 september 1982
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Gecertificeerd belastingadviseur of gecertificeerd (fiscaal) accountant
Sinds 30 september 2020
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  69.202  -  Boekhouders en boekhouders-fiscalisten
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  69.201 -  Accountants en belastingconsulenten
Sinds 1 september 2009
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug