shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0423.477.848
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 4 november 1982
Begindatum:4 november 1982
Naam:ONDERNEMINGEN CICERO (WALCI)
Naam in het Nederlands, sinds 28 februari 1991
Adres van de zetel: Koning Albertlaan 101
1082 Sint-Agatha-Berchem
Sinds 25 januari 2010
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 4 november 1982
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0436.166.240   Sinds 21 augustus 2020
Vaste vertegenwoordiger Filip ,  Ion  (0436.166.240)   Sinds 21 augustus 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 september 1988
Onderworpen aan btw
Sinds 1 maart 1983
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 17 september 2020
Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 17 september 2020
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 17 september 2020
Beroepsbekwaamheid tegel-,marmer- en natuursteenactiviteiten
Sinds 17 september 2020
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 17 september 2020
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 17 september 2020
Beroepsbekwaamheid eindafwerking in de bouwsector
Sinds 17 september 2020
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 17 september 2020
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 17 september 2020
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 17 september 2020
Beroepsbekwaamheid installateur-frigorist
Sinds 17 september 2020
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  43.910 -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug