shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0423.649.082
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 31 januari 1983
Begindatum:31 januari 1983
Naam:ANZIPLAST
Naam in het Nederlands, sinds 11 april 2014
Adres van de zetel: Prins Albertlaan 70
8870 Izegem
Sinds 8 augustus 1996
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 24 juli 1990
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 12 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 februari 1983
Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 1983
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  22.290  -  Vervaardiging van andere producten van kunststof
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  16.291  -  Vervaardiging van andere artikelen van hout
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  46.190  -  Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  46.699  -  Groothandel in andere machines en werktuigen, n.e.g.
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  22.290 -  Vervaardiging van andere producten van kunststof
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 405.000,00 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0408.152.640 (NOVELLIT Plastics)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 30 september 1990
0405.540.667 (Firma Cyriel Casier-Blomme)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 8 augustus 1996
0447.727.551 (PLASTICS TAVERNIER HUBAUX)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 16 juli 2002
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0405.540.667 (Firma Cyriel Casier-Blomme)   sinds 8 augustus 1996
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug