shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0423.800.126
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 21 maart 1983
Begindatum:21 maart 1983
Naam:Koenig - Verschoren
Naam in het Nederlands, sinds 21 maart 1983
Afkorting: Kovera
Naam in het Nederlands, sinds 21 maart 1983
Adres van de zetel: Nijverheidsstraat 17
2235 Hulshout
Sinds 4 december 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 18 april 1996
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0442.566.458   Sinds 21 december 2022
Vaste vertegenwoordiger Koenig ,  Christiaan  (0442.566.458)   Sinds 21 december 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Aannemer schrijnwerker-timmerman
Sinds 7 december 2005
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 7 december 2005
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 maart 2014
Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 1983
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  31.020  -  Vervaardiging van keukenmeubelen
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  31.020 -  Vervaardiging van keukenmeubelen
Sinds 1 maart 2014
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 2.904.060,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug