shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0424.028.768
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 18 mei 1983
Begindatum:18 mei 1983
Naam:DAKWERKEN MOERKERKE
Naam in het Nederlands, sinds 18 mei 1983
Adres van de zetel: Nieuwstraat 92
8560 Wevelgem
Sinds 1 oktober 1990
Telefoonnummer:
0475391288 Sinds 1 oktober 1990(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
dakwerkenmoerkerke@gmail.comSinds 1 oktober 1990(1)
Webadres:
www.dakwerken-moerkerke.be Sinds 1 oktober 1990(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 26 oktober 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 7 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 10 oktober 2017
Vrijstelling
Sinds 10 oktober 2017
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 10 oktober 2017
Vrijstelling
Sinds 10 oktober 2017
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 10 oktober 2017
Vrijstelling
Sinds 10 oktober 2017
Algemeen schrijnwerk
Sinds 10 oktober 2017
Vrijstelling
Sinds 10 oktober 2017
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juni 1983
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juni 1983
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  43.910 -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug