shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0424.126.362
(Dit ondernemingsnummer vervangt 0424.736.175 afgesloten sinds 26/10/2018)
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 31 mei 1983
Begindatum:31 mei 1983
Naam:Solartech
Naam in het Nederlands, sinds 7 december 2006
Adres van de zetel: De Drij Dreven 261
3520 Zonhoven
Sinds 1 januari 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 31 mei 1983
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Ottenburgs ,  Johan  Sinds 28 augustus 2000
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Installateur in centrale verwarming
Sinds 26 september 2003
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 31 juli 2006
Onderworpen aan btw
Sinds 1 augustus 1983
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  43.222 -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Dit ondernemingsnummer vervangt 0424.736.175 afgesloten sinds 26/10/2018
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
0424.126.362 0424.736.175

Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
0424.126.362

Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
0424.126.362 0424.736.175

Werkgeversrepertorium
0424.126.362

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug