shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0424.268.595
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 29 juli 1983
Begindatum:29 juli 1983
Naam:Groep Infrastructuur en Bouw
Naam in het Nederlands, sinds 29 juli 1983
Afkorting: GROEP INFRABO
Naam in het Nederlands, sinds 29 juli 1983
Adres van de zetel: Langstraat 65
2260 Westerlo
Sinds 1 december 2003
Telefoonnummer:
+3214585005 Sinds 1 december 2003(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
kristof.pauels@infrabo.beSinds 1 december 2003(1)
Webadres:
www.infrabo.be Sinds 1 december 2003(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 29 juli 1983
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0659.799.146   Sinds 1 augustus 2016
Bestuurder 0822.948.097   Sinds 28 november 2011
Vaste vertegenwoordiger Pauels ,  Kristof  (0659.799.146)   Sinds 1 augustus 2016
Vaste vertegenwoordiger Du Pont ,  Geert  (0822.948.097)   Sinds 28 november 2011
Gedelegeerd bestuurder 0822.948.097   Sinds 8 juni 2015
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 21 februari 1998
Vrijstelling
Sinds 21 februari 1998
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 augustus 1983
Onderworpen aan btw
Sinds 1 augustus 1983
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  71.121  -  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  71.121 -  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 2.094.000,00 EUR
Jaarvergadering september
Einddatum boekjaar 31 maart
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 januari 2013
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 september 2014
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug