shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0424.571.968
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 6 juli 1983
Begindatum:6 juli 1983
Naam:DE MEDTS BRANDING
Naam in het Nederlands, sinds 14 december 2023
Adres van de zetel: Simon De Heuvellaan 8
2110 Wijnegem
Sinds 23 januari 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 14 december 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Jonckheere ,  Dirk  Sinds 14 december 2023
Bestuurder Jonckheere ,  Michiel  Sinds 14 december 2023
Persoon belast met dagelijks bestuur Jonckheere ,  Dirk  Sinds 14 december 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Aannemer van schilderwerken
Sinds 6 oktober 2006
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 oktober 1983
Onderworpen aan btw
Sinds 1 november 1983
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.341  -  Schilderen van gebouwen
Sinds 28 augustus 2008
Btw 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 28 augustus 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.341 -  Schilderen van gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 65.000,00 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0424.854.159 (GUY TOELEN)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 28 juli 2015
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug