shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0424.712.916
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 29 september 1983
Begindatum:29 september 1983
Naam:IMMOLO
Naam in het Nederlands, sinds 8 februari 1996
Adres van de zetel: Hoge Mauw 300
2370 Arendonk
Sinds 2 september 2006
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 29 september 1983
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Cosemans ,  Simonne  Sinds 29 september 1983
Bestuurder Loots ,  Irene  Sinds 29 september 1983
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 oktober 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 1 oktober 2015
Btw 2008  63.990  -  Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e. g.
Sinds 1 oktober 2015
Btw 2008  64.200  -  Holdings
Sinds 1 oktober 2015
Btw 2008  64.992  -  Activiteiten van beursvennootschappen
Sinds 1 oktober 2015
Btw 2008  64.999  -  Overige financiële dienstverlening
Sinds 1 oktober 2015
Btw 2008  66.199  -  Overige ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen, n.e.g.
Sinds 1 oktober 2015
Btw 2008  68.100  -  Handel in eigen onroerend goed
Sinds 1 oktober 2015
Btw 2008  68.203  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
Sinds 1 oktober 2015
Btw 2008  68.311  -  Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 1 oktober 2015
Btw 2008  68.321  -  Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 1 oktober 2015
Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 1 oktober 2015
Btw 2008  82.110  -  Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
Sinds 1 oktober 2015
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 6.735.082,78 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0445.535.450 (LOBEMA)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 8 februari 1996
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0445.535.450 (LOBEMA)   sinds 8 februari 1996
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug