shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0425.561.665
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 22 oktober 1983
Begindatum:22 oktober 1983
Naam:Vanhout Projects
Naam in het Nederlands, sinds 9 juli 2010
Adres van de zetel: Lammerdries 12 Stratenplan
2440 Geel
Sinds 8 maart 2007
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 22 oktober 1983
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder 0810.802.016   Sinds 6 juni 2011
Bestuurder 0863.789.354   Sinds 1 juni 2006
Vaste vertegenwoordiger Lenaerts ,  Bert  (0810.802.016)   Sinds 6 juni 2011
Vaste vertegenwoordiger Eijckmans ,  Ronny  (0863.789.354)   Sinds 1 juni 2006
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 13 januari 2000
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 december 1995
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 16 april 2016
BTW 2008  41.101  -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 16 april 2016
BTW 2008  41.102  -  Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
Sinds 16 april 2016
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 2.500.000 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
0401.298.896 (Firma Franssen)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 22 oktober 1983
0401.301.965 (Etablissementen Goossens en Cie)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 22 oktober 1983
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0401.298.896 (Firma Franssen)   sinds 22 oktober 1983
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0401.301.965 (Etablissementen Goossens en Cie)   sinds 22 oktober 1983
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug