shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0426.237.301
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 6 september 1984
Begindatum:6 september 1984
Naam:INTRUM NV
Naam in het Nederlands, sinds 13 juni 2005
Adres van de zetel: Martelaarslaan 21
9000 Gent
Sinds 1 april 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 13 januari 1989
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Azarkan ,  Khaddouj  Sinds 9 januari 2024
Bestuurder Colpaert ,  Guy  Sinds 1 oktober 2006
Gedelegeerd bestuurder Colpaert ,  Guy  Sinds 20 december 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 februari 1989
Onderworpen aan btw
Sinds 1 november 1984
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Minnelijke invordering van schulden van de consument
Sinds 24 augustus 2005
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  82.910  -  Incasso- en kredietbureaus
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  82.910 -  Incasso- en kredietbureaus
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 1.060.137,84 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0413.217.624 (KREBES)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 december 2008
0455.262.273 (JURI-DESK)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 december 2008
0439.189.571 (SOLUTIUS BELGIUM)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 16 december 2014
0883.760.862 (C & J CREDIT SERVICES)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 juni 2016
0466.643.442 (OUTSOURCING PARTNERS)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 juni 2023
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug