shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0426.508.307
(Dit ondernemingsnummer vervangt 0427.586.787 afgesloten sinds 22/02/2012)
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 21 november 1984
Begindatum:21 november 1984
Naam:INTEGRATED ACCOUNTANCY ANTWERPEN
Naam in het Nederlands, sinds 26 november 2007
Afkorting: INACC ANTWERPEN
Naam in het Nederlands, sinds 26 november 2007
Adres van de zetel: Sint-Jansveld 11A
2160 Wommelgem
Sinds 9 september 2015
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 29 december 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Brusseleers ,  Luc  Sinds 29 december 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1985
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Gecertificeerd belastingadviseur of gecertificeerd (fiscaal) accountant
Sinds 30 september 2020
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  69.202  -  Boekhouders en boekhouders-fiscalisten
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Dit ondernemingsnummer vervangt 0427.586.787 afgesloten sinds 22/02/2012
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
0426.508.307 0427.586.787

Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
0426.508.307

Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
0426.508.307 0427.586.787

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug