shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0426.532.556
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 15 oktober 1984
Begindatum:15 oktober 1984
Naam:C.N.P. RENTING
Naam in het Nederlands, sinds 28 april 2010
Adres van de zetel: Steenweg 50
3540 Herk-de-Stad
Sinds 8 juni 2022

Doorgehaald adres sinds 22 juni 2024(1)
Telefoonnummer:
+32494054076 Sinds 2 mei 2016(2)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (3)
Sinds 15 oktober 1984
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Rombouts ,  Jacques  Sinds 20 juni 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Aannemer plafonneerder-cementwerker
Sinds 6 augustus 2002
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 6 augustus 2002
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1985
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

Btw 2008  25.620  -  Verspanend bewerken van metalen
Sinds 28 mei 2010
Btw 2008  33.190  -  Reparatie van andere apparatuur
Sinds 23 juli 2010
Btw 2008  68.100  -  Handel in eigen onroerend goed
Sinds 23 juli 2010
Btw 2008  77.291  -  Verhuur en lease van machines, apparatuur en handgereedschap voor doe-het-zelvers
Sinds 28 mei 2010
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(2)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(3)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug