shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0426.735.761
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 24 november 1984
Begindatum:24 november 1984
Naam:CHAUFFAGE DE PAUW
Naam in het Nederlands, sinds 24 november 1984
Adres van de zetel: Brusselbaan 177
1790 Affligem
Sinds 1 april 2014
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 18 mei 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder De Pauw ,  Bert  Sinds 18 mei 2022
Zaakvoerder (1) De Pauw ,  Bert  Sinds 1 april 2010
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Installateur in centrale verwarming
Sinds 8 maart 2005
 
Elektrotechnisch installateur
Sinds 8 maart 2005
 
Sanitair installateur - loodgieter
Sinds 8 maart 2005
 
Install.van verwarming met gas met individuele toestellen
Sinds 8 maart 2005
 
Aann.van zinkw en met.dakbedek.van gebouwen
Sinds 8 maart 2005
 
Installateur frigorist
Sinds 8 maart 2005
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 8 maart 2005
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 1 april 2010
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 1 april 2010
 
Elektrotechniek
Sinds 1 april 2010
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 april 1985
Onderworpen aan btw
Sinds 1 maart 1985
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid installateur-frigorist
Sinds 22 februari 2012
Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  43.222 -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug