shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0426.736.454
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 11 januari 1985
Begindatum:11 januari 1985
Naam:ISOSEPAR
Naam in het Nederlands, sinds 11 januari 1985
Adres van de zetel: Eugène Demolderlaan 15
1030 Schaarbeek
Sinds 22 oktober 2011
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 11 januari 1985
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Elyassini ,  Jamila  Sinds 15 maart 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Algemeen schrijnwerk
Sinds 11 april 2012
Vrijstelling
Sinds 11 april 2012
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 11 april 2012
 
Elektrotechniek
Sinds 11 april 2012
 
Algemeen aannemer
Sinds 11 april 2012
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 8 augustus 2005
Onderworpen aan btw
Sinds 1 november 1985
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 20 september 2011
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 20 september 2011
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 20 september 2011
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 20 september 2011
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  81.210  -  Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 10 oktober 2012
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  81.220 -  Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug